20آذر 1392

کميسيون داوری کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

کميسيون داوری

اصلان ویسی

مسئول کمیسیون

سعید تیموری
بابک حیدریان
عاطفه گرشاسبی
حمید باتمانی
حمید مقدسی
پرویز امیریان
فرهاد آزادی