22بهمن 1389

کمیسیون نقل و انتقالات کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کمیسیون نقل و انتقالات

وحید کریمی

مسئول کمیسیون

سیده شتاو حسینی

دبیر کمیسیون

ناصر یارمحمدی
شهاب بابازری
وحید کریم پور
سید ارسلان حسینی