22بهمن 1389

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کمیسیون کارآموزی

دکتر سید مهدی موسوی

مسئول کمیسیون

خداکرم ابراهیمیان
سعید کتابی
جلال لارتی
محمد کاشفی