22بهمن 1389

کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کمیسیون معاضدت

سیاوش محترمی

مسئول کمیسون

عزت اله زبیری

دبیر کمیسیون

بیژن رنجبر
مصطفی منصوری
سعید آزادی
وحید محمدی
رضا بکائی
صدیقه احمدی
حامد مرادی چمه
شهاب الدین ناصری
علی مردانی
فرهاد آزادی
مهدی الماسی