01دی 1400

به اطلاع کارآموزان محترم پذیرفته شده آزمون سال 1399 میرساند

به اطلاع کارآموزان محترم پذیرفته شده آزمون سال 1399 میرساند جهت ثبت نام کلاس کامپیوتر و همچنین ثبت اثر انگشت جهت حضور و غیاب کارگاه های آموزشی به شرح برنامه ذیل به آقای کاظمی در کانون مراجعه فرمایید.
لازم به ذکر است هرکارآموز شخصاً و الزاماً در تاریخ تعیین شده مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه  و ثبت اثر انگشت جلسات کارگاه آموزشی برای افرادی که مراجعه ننمایند غیبت محسوب خواهد شد.
نفرات 1 الی 15 روز شنبه مورخ 1399/10/04
نفرات 16 الی 30 روز یکشنبه مورخ 1399/10/05
نفرات 31 الی 45 روز دوشنبه مورخ 1399/10/06
نفرات 46 الی 60 روز سه شنبه مورخ 1399/10/07
نفرات 61  الی 80  روز چهارشنبه مورخ 1399/10/08
نفرات 81 الی 100 روز پنجشنبه مورخ 1399/10/09


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه